ಸೂಪರ್ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಂಜೆ! Belgaum barista coffee shop visit #kannadavlog Sridevi Vlogs

Barista
#baristacoffee #barista #belgaumbarista #coffeeshop #bestcoffee #familytime #eveningfun #sridevivlogs #kannadavlogs

ಸೂಪರ್ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಂಜೆ! Belgaum barista coffee shop visit #kannadavlog Sridevi Vlogs

Barista is a chain of espresso bars and cafes that operates in the Indian subcontinent. It is headquartered in New Delhi, India, and maintains outlets across India, and in other regional countries such as Sri Lanka, and Maldives. It is the oldest coffee house chain in India and is currently India’s second-largest coffee chain with over 275 outlets as of July 2021. It also sells a number of FMCG products through Modern & General Retail stores across multiple locations.

——————————————————————————-
FOLLOW ME ON: 👇👇
📸 Instagram: https://www.instagram.com/imshridevi/
➡️ Facebook Page: https://www.facebook.com/ladiesclubtutorials
🐦 Twitter: https://twitter.com/imshridevi
✅ Facebook ಗ್ರೂಪ್: https://www.facebook.com/groups/655554674896370/
📩 Pinterest: https://in.pinterest.com/imshridevi
✍ Email id: ladies4club@gmail.com
——————————————————————————-
👉 ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ Health care tips in Kannada: https://www.youtube.com/playlist?list=PLa3ADUEmrSduMme5iPESMWY3kG30uC0qS

👉 ಮೇಕ್ಅಪ್ ಟಿಪ್ಸ್ Makeup tips in Kannada: https://www.youtube.com/playlist?list=PLa3ADUEmrSdvVpzoF0ZiM7xgO0L7eoswp

👉 ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ Skincare Tips in Kannada: https://www.youtube.com/playlist?list=PLa3ADUEmrSdtdCPnaehUk8cBxQMUe9wAe

👉 ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕನ್ನಡ Hair care tips in Kannada: https://www.youtube.com/playlist?list=PLa3ADUEmrSdvKiaEENqd35Kom9HsFinVG

👉 ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಟಿಪ್ಸ್ Kitchen Tips in Kannada: https://www.youtube.com/playlist?list=PLa3ADUEmrSdvoRu5I4OF27GR7oPJkYJZc
——————————————————————————-

Products You May Like

Articles You May Like

No bake coffee cake | Cold coffee cake | Dessert ready in 10min
Cafe red flags pt.2 #goldenbrowncoffee #barista #coffee #espresso #redflags #cafe
Quick Tip: Defining Espresso Drinks
drink coffee with lemon in the morning and get rid of belly fat in 1 week #shorts51
Empty Heart ❤️ Latte Art | Coffee art #shorts #barista #latteart

Leave a Reply

Your email address will not be published.